Skip to main content

Bradispermatizam značenje

šta znači Bradispermatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Bradispermatizam (od grčke reči: bradys, sperma seme) med. teško, sporo izlaženje semena (pri spolnom snošaju).

Reč Bradispermatizam sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. брадyс, сперма семе) мед. тешко, споро излажење семена (при сполном сношају).


Brak Brak je društvena institucija kojom se regulira specifični odnos izmeđ...
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Sve reči na slovo b