Skip to main content

Bradispermatizam značenje

šta znači Bradispermatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Bradispermatizam (od grčke reči: bradys, sperma seme) med. teško, sporo izlaženje semena (pri spolnom snošaju).

Reč Bradispermatizam sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. брадyс, сперма семе) мед. тешко, споро излажење семена (при сполном сношају).


Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b