Skip to main content

Brahigrafija značenje

šta znači Brahigrafija

Na latinici: Definicija i značenje reči Brahigrafija (od grčke reči: brachys, graphfa pisanje) vepggina pisanja pomoću skraćivanja uopšte; u užem smislu isto što i stenogra-fija i tahigrafija.

Reč Brahigrafija napisana unazad: ajifargiharB i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. брацхyс, грапхфа писање) вепггина писања помоћу скраћивања уопште; у ужем смислу исто што и стеногра-фија и тахиграфија.

Slično: 
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b