Skip to main content

Brahikefal značenje

šta znači Brahikefal

Na latinici: Definicija i značenje reči Brahikefal (od grčke reči: brachys, kephale glava) ampon. čovek koji ima kratku lubanju, kod koje je najveći poprečan presek gotovo jednak uzdužnom preseku.

Reč Brahikefal sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. брацхyс, кепхале глава) ампон. човек који има кратку лубању, код које је највећи попречан пресек готово једнак уздужном пресеку.


Brak Brak je društvena institucija kojom se regulira specifični odnos izmeđ...
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Sve reči na slovo b