Skip to main content

Brahikefal značenje

šta znači Brahikefal

Na latinici: Definicija i značenje reči Brahikefal (od grčke reči: brachys, kephale glava) ampon. čovek koji ima kratku lubanju, kod koje je najveći poprečan presek gotovo jednak uzdužnom preseku.

Reč Brahikefal napisana unazad: brahikefal i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. брацхyс, кепхале глава) ампон. човек који има кратку лубању, код које је највећи попречан пресек готово једнак уздужном пресеку.

Slično: 
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b