Skip to main content

Brahiodonti značenje

šta znači Brahiodonti

Na latinici: Definicija i značenje reči Brahiodonti (od grčke reči: brachys, odus, odćntos zub) zool. zubi sa niskom krunom i dobro razvijenim korenom, npr. u sisara.

Reč Brahiodonti sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. брацхyс, одус, одћнтос зуб) зоол. зуби са ниском круном и добро развијеним кореном, нпр. у сисара.


Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b