Skip to main content

Brahipetalan značenje

šta znači Brahipetalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Brahipetalan (od grčke reči: brachys, petalon list) bog. koji ima kratke cvetne listiće, kratke latice, kratkih latica.

Reč Brahipetalan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. брацхyс, петалон лист) бог. који има кратке цветне листиће, кратке латице, кратких латица.


Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
  • 2022-04-28 17:09:54

    ognejn

    vi izmisljate reci sigurno

  • 2022-04-28 17:10:50

    ognjen

    21321

Sve reči na slovo b