Skip to main content

Brahipteran značenje

šta znači Brahipteran

Na latinici: Definicija i značenje reči Brahipteran (od grčke reči: kratkokrilan, kratkih krila; četr. koji ima kratke metričke stope.

Reč Brahipteran sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. краткокрилан, кратких крила; четр. који има кратке метричке стопе.


Brak Brak je društvena institucija kojom se regulira specifični odnos izmeđ...
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Sve reči na slovo b