Skip to main content

Brahit značenje

šta znači Brahit

Na latinici: Definicija i značenje reči Brahit opt. skraćen naziv za brahiteleskop.

Reč Brahit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: опт. скраћен назив за брахителескоп.


Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b