Skip to main content

Brahiteleskop značenje

šta znači Brahiteleskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Brahiteleskop (od grčke reči: brachys, tele daleko, na razdaljini, skopeo gledam) opt. vrsta kratkih dogleda sa ogledalima koji se odliku-ju svojom praktičnošću.

Reč Brahiteleskop napisana unazad: pokseletiharB i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. брацхyс, теле далеко, на раздаљини, скопео гледам) опт. врста кратких догледа са огледалима који се одлику-ју својом практичношћу.

Slično: 
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b