Skip to main content

Brahma značenje

šta znači Brahma

Na latinici: Definicija i značenje reči Brahma (sskr. Brahma) u indijskoj filozofiji Beda ovako se zove vrhovno indijsko božanstvo.

Reč Brahma sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (сскр. Брахма) у индијској филозофији Беда овако се зове врховно индијско божанство.


Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b