Skip to main content

Bramarbas značenje

šta znači Bramarbas

Na latinici: Definicija i značenje reči Bramarbas (šp. bramar) hvalisavac, junak na jeziku, smešan razmetljivac (po imenu glavnog junaka nekih komedija).

Reč Bramarbas napisana unazad: bramarbas i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (шп. брамар) хвалисавац, јунак на језику, смешан разметљивац (по имену главног јунака неких комедија).

Slično: 
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b