Skip to main content

Bramarbasirati značenje

šta znači Bramarbasirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bramarbasirati (šp.) hvalisati se, biti junak na jeziku.

Reč Bramarbasirati napisana unazad: bramarbasirati i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (шп.) хвалисати се, бити јунак на језику.

Slično: 
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b