Skip to main content

Brander značenje

šta znači Brander

Na latinici: Definicija i značenje reči Brander (nem. Brand požar) brod na jedra, napunjen lako upaljivim materijalom (smola, barut, šalitra islično:) koji se palio neposredno pred sudarom sa neprijateljskim brodom da bi se na njega preneo požar.

Reč Brander sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Бранд пожар) брод на једра, напуњен лако упаљивим материјалом (смола, барут, шалитра и сл.) који се палио непосредно пред сударом са непријатељским бродом да би се на њега пренео пожар.


Brak Brak je društvena institucija kojom se regulira specifični odnos izmeđ...
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Sve reči na slovo b