Skip to main content

Brander značenje

šta znači Brander

Na latinici: Definicija i značenje reči Brander (nem. Brand požar) brod na jedra, napunjen lako upaljivim materijalom (smola, barut, šalitra islično:) koji se palio neposredno pred sudarom sa neprijateljskim brodom da bi se na njega preneo požar.

Reč Brander sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нем. Бранд пожар) брод на једра, напуњен лако упаљивим материјалом (смола, барут, шалитра и сл.) који се палио непосредно пред сударом са непријатељским бродом да би се на њега пренео пожар.


Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b