Skip to main content

Bravura značenje

šta znači Bravura

Na latinici: Definicija i značenje reči Bravura (fr. bravoure,od italijanske reči: bravura) valjanost; hrabrost, junaštvo, neustrašivost; junačko delo; nešto izrađene ili izvedeno sa velikom veštinom i stručnošću; tehnička veština i okretnost izvođenje naročito u muzici.

Reč Bravura sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. бравоуре, итал. бравура) ваљаност; храброст, јунаштво, неустрашивост; јуначко дело; нешто израђене или изведено са великом вештином и стручношћу; техничка вештина и окретност извођење нарочито у музици.


Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b