Skip to main content

Brazilin značenje

šta znači Brazilin

Na latinici: Definicija i značenje reči Brazilin crvena boja koja se pravi od brazilskog drveta; brazilejin.

Reč Brazilin napisana unazad: brazilin i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: црвена боја која се прави од бразилског дрвета; бразилејин.

Slično: 
Brač muz. viola, nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju, šti...
Brahmanizam indijska religija, osnovana, otprilike osam vekova pre naše ere, ko...
Brahmani članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji, koji su, dajući oduv...
Brahmana zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indi...
Brahman ind. fil. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme....
Brahmaizam starije učenje o Brahmi, onako kako je izloženo u Upanišadama ,...
Sve reči na slovo b