Skip to main content

Brnistra značenje

šta znači Brnistra

Na latinici: Definicija i značenje reči Brnistra (ital. ginestra) bog. šib žuta cveta od čije se like izrađuju grube tkanine za omotače i prekrivače.

Reč Brnistra sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. гинестра) бог. шиб жута цвета од чије се лике израђују грубе тканине за омотаче и прекриваче.


Brnistra bog. šib žuta cveta od čije se like izrađuju grube tkanine za omota...
Sve reči na slovo b