Skip to main content

Bufo značenje

šta znači Bufo

Na latinici: Definicija i značenje reči Bufo (ital. buffo) komični pevač u italijanskoj operi; bufo karikato (ital. buffo caricato) preteranost u lakrdijašenjuod italijanske reči: komične opere;isto znači i bufon

Reč Bufo sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. буффо) комични певач у италијанској опери; буфо карикато (итал. буффо царицато) претераност у лакрдијашењу итал. комичне опере; уп. буфон


Buftalmičan ned. sa volovskim očima, volook, buljook....
Bufoverija šala, lakrdi-ja, laka komedija; lakrdijanje....
Bufov šaljivčina, lakrdijaš, komičar; dvorska budala....
Bufo komični pevač u italijanskoj operi; bufo karikato preteranost u la...
Bufeta kićanka, mappš, temnjak....
Bufer odbojnik ....
Sve reči na slovo b