Skip to main content

Bujatrika značenje

šta znači Bujatrika

Na latinici: Definicija i značenje reči Bujatrika (od grčke reči: bus, govedo, iatrike lekarstvo) stočno lekarstvo, lečenje goveda.

Reč Bujatrika napisana unazad: bujatrika i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. бус, говедо, иатрике лекарство) сточно лекарство, лечење говеда.

Slično: 
Bujrum izvolite, zapovedajte!...
Bujirati snabdeti robu carinskim žigom, bujom....
Bujatrika stočno lekarstvo, lečenje goveda. ...
Buj carinski žig koji se udara na vunenu robu; vrsta tkanine....
Sve reči na slovo b