Skip to main content

Bumerang

Šta znači Bumerang


Bumerang značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bumerang (austral. woomera) bacaljka australijskih domorodaca za borbu i lov; uzana, oko 60 st dugačka daščica od tvrdog drveta, na krajevima pljosnata a u sredini kolenasto savijena. Služi kao oružje, a odlikuje se naročito time što se, ako ne pogodi u cilj, vraća onome koji ju je bacio.

Reč Bumerang napisana unazad: gnaremub

Bumerang se sastoji od 8 slova.

sta je Bumerang

Slično:
Šta znači Bumerang bacaljka australijskih domorodaca za borbu i lov; uzana, o...
Šta znači Bumaški pl. hartijice, papirići; sitan papirni novac u Rusiji....
Šta znači Bum engleski naziv za nagli uspon i polet privredne delatnosti...