Skip to main content

Bunda značenje

šta znači Bunda

Na latinici: Definicija i značenje reči Bunda (mađ. bunda kaput) krzneni kaput; zimski kaput postavljen krznom.

Reč Bunda sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (мађ. бунда капут) крзнени капут; зимски капут постављен крзном.


Bunting engleska laka vunena tkanina za pravljenje zastava....
Buntdruk štampanje u više boja...
Bunt buna; nezadovoljstvo....
Bunker l. voj. mali betonski fortifikacioni objekat stalne forti-fikacije s...
Bundestag savezna skupština SR Nemačke, predstavnički dom parlamenta; up. Bun...
Bundesrat savezno veće, jedan od dva doma parlamenta u SR Nemačkoj i Republici...
Sve reči na slovo b