Skip to main content

Bunker

Šta znači Bunker


Bunker značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Bunker (od nemačke reči: Bunker) l. vojska: mali betonski fortifikacioni objekat stalne fortifikacije sa dubokim podzemnim zaklonima za posadu; 2. betonsko sklonište (kućno, ulično) od napada iz vazduha; 3. kozmetika: prostor, spremište na brodu za ugalj („ugljenica"), cement, pesak i dr.; 4. deo kombajna: sanduk u koji padaju zrna.

Reč Bunker napisana unazad: reknub

Bunker se sastoji od 6 slova.

sta je Bunker

Slično:
Šta znači Bunting engleska laka vunena tkanina za pravljenje zastava....
Šta znači Buntdruk štampanje u više boja...
Šta znači Bunt buna; nezadovoljstvo....
Šta znači Bunker l. voj. mali betonski fortifikacioni objekat stalne forti-...
Šta znači Bundestag savezna skupština SR Nemačke, predstavnički dom parlamenta...
Šta znači Bundesrat savezno veće, jedan od dva doma parlamenta u SR Nemačkoj i...