Skip to main content

Bungur značenje

šta znači Bungur

Na latinici: Definicija i značenje reči Bungur (tur. bulgur) prekrupa od kukuruza ili pšenice; jelo od nje.

Reč Bungur sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. булгур) прекрупа од кукуруза или пшенице; јело од ње.


Bunting engleska laka vunena tkanina za pravljenje zastava....
Buntdruk štampanje u više boja...
Bunt buna; nezadovoljstvo....
Bunker l. voj. mali betonski fortifikacioni objekat stalne forti-fikacije s...
Bundestag savezna skupština SR Nemačke, predstavnički dom parlamenta; up. Bun...
Bundesrat savezno veće, jedan od dva doma parlamenta u SR Nemačkoj i Republici...
Sve reči na slovo b