Skip to main content

Buvoličar značenje

šta znači Buvoličar

Na latinici: Definicija i značenje reči Buvoličar (od grčke reči: bukolikos) poet. pisac pa-stirskih pesama.

Reč Buvoličar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. буколикос) поет. писац па-стирских песама.


Buvoličar poet. pisac pa-stirskih pesama. ...
Sve reči na slovo b