Skip to main content

ćafir značenje

šta znači ćafir

Na latinici: Definicija i značenje reči ćafir (arap. kafir,od turske reči: kafir) onaj koji ne priznaje boga, nevernik (naročito kao pogrda).

Reč ćafir sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. кафир, тур. кафир) онај који не признаје бога, неверник (нарочито као погрда).


ćafir onaj koji ne priznaje boga, nevernik ....
Sve reči na slovo c