Skip to main content

ćafir značenje

Šta znači ćafir

Na latinici: Definicija i značenje reči ćafir (arap. kafir,od turske reči: kafir) onaj koji ne priznaje boga, nevernik (naročito kao pogrda).

Reč ćafir napisana unazad: rifać

ćafir se sastoji od 5 slova.

Šta je ćafir

На Ћирилици: (арап. кафир, тур. кафир) онај који не признаје бога, неверник (нарочито као погрда).

Slično: 
ćafir onaj koji ne priznaje boga, nevernik ....
Sve reči na slovo cj