Skip to main content

ćage značenje

šta znači ćage

Na latinici: Definicija i značenje reči ćage (pere. kagagod turske reči: kagit) hartija; pismo.

Reč ćage sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (пере. кагаг тур. кагит) хартија; писмо.


ćage hartija; pismo....
Sve reči na slovo c