Skip to main content

ćage značenje

Šta znači ćage

Na latinici: Definicija i značenje reči ćage (pere. kagagod turske reči: kagit) hartija; pismo.

Reč ćage napisana unazad: egać

ćage se sastoji od 4 slova.

Šta je ćage

На Ћирилици: (пере. кагаг тур. кагит) хартија; писмо.

Slično: 
ćage hartija; pismo....
Sve reči na slovo cj