Skip to main content

čajna

Šta znači čajna


čajna značenje

latinica:

Definicija i značenje reči čajna (rus. čanka, mađ. sajka) lak i brz čamac kod Srba u Vojvodini, Mađara, Turaka i Kozaka na Dunavu i Dnjestru (služio i kao ratni čamac); šajka.

Reč čajna napisana unazad: anjač

čajna se sastoji od 5 slova.

sta je čajna

Slično:
Šta znači čajna lak i brz čamac kod Srba u Vojvodini, Mađara, Turaka i Ko...