Skip to main content

čalgija značenje

Šta znači čalgija

Na latinici: Definicija i značenje reči čalgija (tur. calgi) muz. svirka, sviranje; muzički instrument.

Reč čalgija napisana unazad: ajiglač

čalgija se sastoji od 7 slova.

Šta je čalgija

На Ћирилици: (тур. цалги) муз. свирка, свирање; музички инструмент.

Slično: 
Calkelner kelner, konobar koji naplaćuje račun, glavni kelner, glavni konobar...
čalma bela marama koju Turci i drugi muslimani nose oko fesa; zaviti čalmu...
čalgija muz. svirka, sviranje; muzički instrument....
Sve reči na slovo cz