Skip to main content

čangra značenje

šta znači čangra

Na latinici: Definicija i značenje reči čangra (tur. canta) putnička torbica.

Reč čangra sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. цанта) путничка торбица.


čanka četvrtasta ulanska kapa; poljska narodna kapa....
čantrati čangrizajući neprestano pričati, gunđati....
čangra putnička torbica....
čang kineska mera za dužinu, = 3,18-- 3,58 t....
čanak drvena zdela....
Sve reči na slovo c