Skip to main content

čangra značenje

Šta znači čangra

Na latinici: Definicija i značenje reči čangra (tur. canta) putnička torbica.

Reč čangra napisana unazad: argnač

čangra se sastoji od 6 slova.

Šta je čangra

На Ћирилици: (тур. цанта) путничка торбица.

Slično: 
čanka četvrtasta ulanska kapa; poljska narodna kapa....
čantrati čangrizajući neprestano pričati, gunđati....
čangra putnička torbica....
čang kineska mera za dužinu, = 3,18-- 3,58 t....
čanak drvena zdela....
Sve reči na slovo cz