Skip to main content

čauš značenje

šta znači čauš

Na latinici: Definicija i značenje reči čauš (tur. cavu?) policijski služitelj, pandur; državni dvorski kurir; gardist konjanik u bivšoj Turskoj; danas: peša-dijski narednik; kod nas u značenju: starešina svatova, šaljivčina u svatovima.

Reč čauš sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (тур. цаву?) полицијски служитељ, пандур; државни дворски курир; гардист коњаник у бившој Турској; данас: пеша-дијски наредник; код нас у значењу: старешина сватова, шаљивчина у сватовима.


čauš policijski služitelj, pandur; državni dvorski kurir; gardist konjani...
Sve reči na slovo c