Skip to main content

čeb-brava značenje

Šta znači čeb-brava

Na latinici: Definicija i značenje reči čeb-brava vrsta veštačke brave sa 5—7 zatvarača, od kojih svaki treba da se digne na svoje mesto, pa da se brava otvori (nazvana po pronalazaču, engleskom mehaničaru Chubb-y).

Reč čeb-brava napisana unazad: avarb-beč

čeb-brava se sastoji od 9 slova.

Šta je čeb-brava

На Ћирилици: врста вештачке браве са 5—7 затварача, од којих сваки треба да се дигне на своје место, па да се брава отвори (названа по проналазачу, енглеском механичару Цхубб-y).

Slično: 
čeb-brava vrsta veštačke brave sa 5—7 zatvarača, od kojih svaki treba da se di...
Sve reči na slovo