Skip to main content

Cece-muha značenje

Šta znači Cece-muha

Na latinici: Definicija i značenje reči Cece-muha zool. rod muha iz tropske Afrike, koja siše krv domaće stoke i čoveka; na čoveka prenosi opasnu bolest spavanja.

Reč Cece-muha napisana unazad: ahum-ecec

Cece-muha se sastoji od 9 slova.

Šta je Cece-muha

На Ћирилици: зоол. род муха из тропске Африке, која сише крв домаће стоке и човека; на човека преноси опасну болест спавања.

Slično: 
Cecidije pl. bog. abnormalne tvorevina na biljkama koje izazivaju biljni il...
Cece-muha zool. rod muha iz tropske Afrike, koja siše krv domaće stoke i čoveka...
Sve reči na slovo