Skip to main content

ćehaja značenje

Šta znači ćehaja

Na latinici: Definicija i značenje reči ćehaja (pere. ked kuća, Jjuda gospodar, vlasnik, tur. kahya) 1. poglavica, upravitelj dobara; 2. starešina čobana, katunar.

Reč ćehaja napisana unazad: ajaheć

ćehaja se sastoji od 6 slova.

Šta je ćehaja

На Ћирилици: (пере. кед кућа, Јјуда господар, власник, тур. кахyа) 1. поглавица, управитељ добара; 2. старешина чобана, катунар.

Slično: 
Ceh 1. trošak, račun za jelo i piće u kafani ; 2. stale-ška organizaci...
ćehaja 1. poglavica, upravitelj dobara; 2. starešina čobana, katunar....
Sve reči na slovo cj