Skip to main content

ćepenak značenje

Šta znači ćepenak

Na latinici: Definicija i značenje reči ćepenak (tur. kepenk) krilo od prozora; kapak ispred dućana; dućančić.

Reč ćepenak napisana unazad: kanepeć

ćepenak se sastoji od 7 slova.

Šta je ćepenak

На Ћирилици: (тур. кепенк) крило од прозора; капак испред дућана; дућанчић.

Slično: 
Cepeliv veliki motorni vazdušni brod krutog sistema , punjen gasovima lakši...
ćepenak krilo od prozora; kapak ispred dućana; dućančić....
čepidoida zool. ljuskasti šav lubanje. ...
Sve reči na slovo cj