Skip to main content

ćepenak značenje

šta znači ćepenak

Na latinici: Definicija i značenje reči ćepenak (tur. kepenk) krilo od prozora; kapak ispred dućana; dućančić.

Reč ćepenak sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. кепенк) крило од прозора; капак испред дућана; дућанчић.


Cepeliv veliki motorni vazdušni brod krutog sistema , punjen gasovima lakši...
ćepenak krilo od prozora; kapak ispred dućana; dućančić....
čepidoida zool. ljuskasti šav lubanje. ...
Sve reči na slovo c