Skip to main content

ćevapčići značenje

Šta znači ćevapčići

Na latinici: Definicija i značenje reči ćevapčići (arap.) valjušci od seckanog mesa pečeni na roštilju.

Reč ćevapčići napisana unazad: ićičpaveć

ćevapčići se sastoji od 9 slova.

Šta je ćevapčići

На Ћирилици: (арап.) ваљушци од сецканог меса печени на роштиљу.

Slično: 
ćevapčići valjušci od seckanog mesa pečeni na roštilju. ...
ćevap komadi raznog mesa pečeni na ražnju....
čevtezimo stoti deo italijanske novčane jedinice lire; fig. najmanja, minimal...
Sve reči na slovo cj