Skip to main content

ćevapčići značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (arap.) valjušci od seckanog mesa pečeni na roštilju.

Reč ćevapčići napisana unazad: ićičpaveć i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (арап.) ваљушци од сецканог меса печени на роштиљу.

Slično: 
ćevapčići valjušci od seckanog mesa pečeni na roštilju. ...
ćevap komadi raznog mesa pečeni na ražnju....
čevtezimo stoti deo italijanske novčane jedinice lire; fig. najmanja, minimal...
Sve reči na slovo cj