Skip to main content

ćevapčići značenje

šta znači ćevapčići

Na latinici: Definicija i značenje reči ćevapčići (arap.) valjušci od seckanog mesa pečeni na roštilju.

Reč ćevapčići sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (арап.) ваљушци од сецканог меса печени на роштиљу.


ćevapčići valjušci od seckanog mesa pečeni na roštilju. ...
ćevap komadi raznog mesa pečeni na ražnju....
čevtezimo stoti deo italijanske novčane jedinice lire; fig. najmanja, minimal...
Sve reči na slovo c