Skip to main content

čeze značenje

šta znači čeze

Na latinici: Definicija i značenje reči čeze (mađ. csesa odod francuske reči: chaise) polufijaker, dvokolice.

Reč čeze sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (мађ. цсеса од фр. цхаисе) полуфијакер, двоколице.


Cezura metr. presek, prelom, usek, ritmički odmor u polovini jednog stiha ...
Cezijum hem. elemenat iz grupe alkalnih metala, atomska masa 132,90; red. b...
Cezaropapizam odnos između crkve i države po kome je svetovni vladalac u isto vre...
Cezarizam demokratsko-autokratski sistem vladavine kakav je uveo Cezar; apsolu...
Cezar porodično ime rimske patricijske porodice Julija; docnije su ga uzel...
ćezap šalitrina kiselina kao sredstvo za izdvajanje zlata i srebra....
Sve reči na slovo c