Skip to main content

Cionizam značenje

šta znači Cionizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Cionizam (hebr. zijjdn) jevrejski pokret kome je svrha stvaranja slobodne i samostalne jevrejske države u Palestini; reorgani-zaciju ovoga pokreta izveo je 1897.godina: Teodor Hercd.

Reč Cionizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (хебр. зијјдн) јеврејски покрет коме је сврха стварања слободне и самосталне јеврејске државе у Палестини; реоргани-зацију овога покрета извео је 1897. год. Теодор Херцд.


Cionizam jevrejski pokret kome je svrha stvaranja slobodne i samostalne jevr...
Cion najviši jugozapadni breg Jerusalima sa „Davidovim gradom" i Solomono...
Sve reči na slovo c