Skip to main content

ćispet značenje

šta znači ćispet

Na latinici: Definicija i značenje reči ćispet (arap. kiswa,od turske reči: kispet) odelo, odeća; nakit.

Reč ćispet sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. кисwа, тур. киспет) одело, одећа; накит.


Cistoskop med. optička sprava za pregled unutrašnjosti mokraćne bešike....
Cisterna 1. bunar za skupljanje kišnice ; 2. naročiti vagon za prevoz benzin...
Cisalpinski koji leži s ove strane Alpa....
ćispet odelo, odeća; nakit. ...
Sve reči na slovo c