Skip to main content

ćulbastija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (tur. kulbasti) meso pečeno na žaru; đulbastija.

Reč ćulbastija napisana unazad: ajitsabluć i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (тур. кулбасти) месо печено на жару; ђулбастија.

Slično: 
ćulbastija meso pečeno na žaru; đulbastija. ...
čulo pomoćnik borca s bikovima, koji bika razdražuje....
Sve reči na slovo cj