Skip to main content

ćumur značenje

Šta znači ćumur

Na latinici: Definicija i značenje reči ćumur (tur. kumur) drveni ugalj.

Reč ćumur napisana unazad: rumuć

ćumur se sastoji od 5 slova.

Šta je ćumur

На Ћирилици: (тур. кумур) дрвени угаљ.

Slično: 
ćumur drveni ugalj....
ćumez kokošinjak; mala kućica, uperila. ...
Sve reči na slovo cj