Skip to main content

CV značenje

šta znači CV

Na latinici: Definicija i značenje reči CV Skraćenica za latinski izraz Curriculum Vitae. Curriculum znači tok a reč Vitae život. U prevodu bi značenje moglo biti životopis. To je kratki pregled završenih škola i radnog iskustva. CV se zahteva prilikom prijave za posao. Kako napisati CV? Glavne osobine dobrog CV-a su: napisati u tezama, da bude pregledan i da stane na jednu A4 stranicu. U praksi se vrlo brzo odbacuju nepregledni i preopširni CV što je tipično za popularna poslovna mesta gde birači moraju pregledati veliki broj CV-a.

Reč CV sastoji se od 2 slova.

На Ћирилици: Скраћеница за латински израз Цуррицулум Витае. Цуррицулум значи ток а реч Витае живот. У преводу би значење могло бити животопис. То је кратки преглед завршених школа и радног искуства. ЦВ се захтева приликом пријаве за посао. Како написати ЦВ? Главне особине доброг ЦВ-а су: написати у тезама, да буде прегледан и да стане на једну А4 страницу. У пракси се врло брзо одбацују непрегледни и преопширни ЦВ што је типично за популарна пословна места где бирачи морају прегледати велики број ЦВ-а.


CV Skraćenica za latinski izraz Curriculum Vitae. Curriculum znači tok a ...
Cvirnovanje predanje, upredanje, sukanje, usukivanje ....
Cvinglijanci pristalice cvinglijanizma, učenja verskog reformatora Ulriha Cvin-gli...
Cvilih dvonitka ; dril, drilih....
Cvikovati bušiti, bušenjem ponipggiti ....
Cviker naočari koje se drže na nosu pomoću opruge, bez zaušnjaka...
Sve reči na slovo c