Skip to main content

Daljinar značenje

šta znači Daljinar

Na latinici: Definicija i značenje reči Daljinar Mornar koji procenjuje daljinu.

Reč Daljinar sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: Морнар који процењује даљину.


Dalje Dalje je prilog koji označava odstojanje od nečega ili nekoga na velik...
Daljinar Mornar koji procenjuje daljinu....
Daltonizam slepilo za boje, nesposobnost čula vida da razlikuje boje, naročito c...
Dalmatika l. odeća koja se nosila u P veku u starom Rimu; 2. duga gornja odeć...
Dalija vot. ljubičasta georgina, nazvana po švedskom botaničaru Dalu ....
Dalaj lama vrhovni budistički sveštenik u lamaizmu: obožavani poglavar duhovne i...
Sve reči na slovo d