Skip to main content

Dilucidirati značenje

šta znači Dilucidirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Dilucidirati (latinski dilucidare) osvetliti, ra-svetliti; objasniti, protumačiti.

Reč Dilucidirati napisana unazad: dilucidirati i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. дилуцидаре) осветлити, ра-светлити; објаснити, протумачити.

Slično: 
Dilucija razblažavanje, rastvaranje, umanjivanje jačine....
Dilucidirati osvetliti, ra-svetliti; objasniti, protumačiti....
Dilucidacija prav. objašnjenje, tumačenje....
Dilucida intervala il. med. svetli trenuci, tj. trenuci svesti i prisebnosti kod boles...
Diluirati razblažiti, npr. vino vodom; rastvoriti, rastopiti, oprati, zbrisati...
Diluencije med. sredstva za razblaživanje. ...
Sve reči na slovo d