Skip to main content

Dobro značenje

šta znači Dobro

Na latinici: Definicija i značenje reči Dobro Dobro je najveća etička vrednost i jedan od središnjih filozofskih pojmova. S njim u vezi je i dobro delanje koje čoveka približava vrhunskom dobru. Dobro je suprotnost zla. U filozofiji se razlikuje dobro po sebi i korisno dobro. Dobro po sebi (ili čisto dobro) ne zavisi od drugog bića, nema svrhu izvan sebe, niti za cilj ima neku korist ili interes.

Reč Dobro sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Добро је највећа етичка вредност и један од средишњих филозофских појмова. С њим у вези је и добро делање које човека приближава врхунском добру. Добро је супротност зла. У филозофији се разликује добро по себи и корисно добро. Добро по себи (или чисто добро) не зависи од другог бића, нема сврху изван себе, нити за циљ има неку корист или интерес.


Dobro Dobro je najveća etička vrednost i jedan od središnjih filozofskih poj...
Dobiti Dobiti znači doći u posed nečega ili primiti ono što se dotada nije im...
Dobit Dobit direktno označava razliku između prihoda i troškova. Prihod mor...
Doberman plemenita rasa pasa, ukrštanje nemačkog ovčarskog psa i velikog piiče...
Sve reči na slovo d