Skip to main content

Doza

Šta znači Doza


Doza značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Doza (od švedske reči: dosa, dan. daase, od arapske reči: tassah) l. kutija za čuvanje suvih tvari, supstanca (šećera, duvana i dr.). (od grčke reči: didomi dajem, dosis davanje) 2. davanje, naročito: davanje leka: količina materije (tvari) koja ulazi u sastav nekog leka; količina leka koju treba dati bolesniku; dozis.

Reč Doza napisana unazad: azod

Doza se sastoji od 4 slova.

sta je Doza

Slično:
Šta znači Dozirati med. odrediti količinu materije koja treba da uđe u sastav...
Šta znači Doziranje ned. određivanje količine tvari, materije koja treba da uđ...
Šta znači Doziologija med. nauka o davanju lekova s obzirom na količinu....
Šta znači Dozmalgija med. bol u žilama zglobova....
Šta znači Doza l. kutija za čuvanje suvih tvari, supstanca . 2. davan...