Skip to main content

Doza značenje

šta znači Doza

Na latinici: Definicija i značenje reči Doza (šv. dosa, dan. daase,od arapske reči: tassah) l. kutija za čuvanje suvih tvari, supstanca (šećera, duvana i dr.). (od grčke reči: didomi dajem, dosis davanje) 2. davanje, naročito: davanje leka: količina materije (tvari) koja ulazi u sastav nekog leka; količina leka koju treba dati bolesniku; dozis.

Reč Doza sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (шв. доса, дан. даасе, арап. тассах) л. кутија за чување сувих твари, супстанца (шећера, дувана и др.). (грч. дидоми дајем, досис давање) 2. давање, нарочито: давање лека: количина материје (твари) која улази у састав неког лека; количина лека коју треба дати болеснику; дозис.


Dozvoliti Dozvoliti je glagol koji znači odobriti, dopostiti neku radnju. Sinoni...
Dozirati med. odrediti količinu materije koja treba da uđe u sastav jednog l...
Doziranje ned. određivanje količine tvari, materije koja treba da uđe u sastav...
Doziologija med. nauka o davanju lekova s obzirom na količinu....
Dozmalgija med. bol u žilama zglobova....
Doza l. kutija za čuvanje suvih tvari, supstanca . 2. davanje, naroči...
Sve reči na slovo d