Skip to main content

Drusirati značenje

šta znači Drusirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Drusirati (fr. drousse) u predenju: vunu namazati zejtinom.

Reč Drusirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. дроуссе) у предењу: вуну намазати зејтином.


Drusirati u predenju: vunu namazati zejtinom....
Drukovati štampati; sl. navijati za ....
Druid sveštenik svetog hrasta kod starih Kelta , starokeltski sveštenik....
Druzi pl. ratnički narod u Siriji, govori jednim arabljanskim narečjem, a r...
Druza mala šupljina u steni ispunjena kristalima....
Drud veštac, volšebnik, zao duh, vilovnjak. druda veštica, volšebnica,...
Sve reči na slovo d