Skip to main content

Duduk značenje

šta znači Duduk

Na latinici: Definicija i značenje reči Duduk (tur. dudiik) l. čobanska svirala, frula; 2. fig. ograničen čovek, glupak, blesan; trom, lenj čovek, lenština.

Reč Duduk sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. дудиик) л. чобанска свирала, фрула; 2. фиг. ограничен човек, глупак, блесан; тром, лењ човек, ленштина.


Duduk l. čobanska svirala, frula; 2. fig. ograničen čovek, glupak, blesan;...
Duden poznati nemački pravopisni rečnik ....
Sve reči na slovo d