Skip to main content

Duh značenje

šta znači Duh

Na latinici: Definicija i značenje reči Duh Duh (na latinskom spiritus) je višeslojan filozofski pojam koji može imati pazna značenja, od kojih su neka: nematerijalna strana čoveka, unutrašnja suština čoveka, priviđanje, zloduh.

Reč Duh sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: Дух (на латинском спиритус) је вишеслојан филозофски појам који може имати пазна значења, од којих су нека: нематеријална страна човека, унутрашња суштина човека, привиђање, злодух.


Duh Duh je višeslojan filozofski pojam koji može imati pazna značenja, od...
Sve reči na slovo d