Skip to main content

Duka značenje

šta znači Duka

Na latinici: Definicija i značenje reči Duka (ital. duca, latinski dux) vojvoda, herceg.

Reč Duka sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. дуца, лат. дуx) војвода, херцег.


Dukcija vođenje, upravljanje...
Duktus vođenje, upravljanje; put, tok; potez pera, rukopis....
Duktor donosač, dovođač ....
Duktilitet izvlačljivost u vrlo tanke konce, tegljivost....
Duktilan izvlačljiv u vrlo tanke konce, te-gljiv ....
Duks vođa, zapovednik jednog odreda vojske, vojvoda....
Sve reči na slovo d