Skip to main content

Duktilan značenje

šta znači Duktilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Duktilan (latinski ducere vući, izvlačiti duo tilis) izvlačljiv u vrlo tanke konce, te-gljiv (npr. platana).

Reč Duktilan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. дуцере вући, извлачити дуо тилис) извлачљив у врло танке конце, те-гљив (нпр. платана).


Dukcija vođenje, upravljanje...
Duktus vođenje, upravljanje; put, tok; potez pera, rukopis....
Duktor donosač, dovođač ....
Duktilitet izvlačljivost u vrlo tanke konce, tegljivost....
Duktilan izvlačljiv u vrlo tanke konce, te-gljiv ....
Duks vođa, zapovednik jednog odreda vojske, vojvoda....
Sve reči na slovo d