Skip to main content

Duma značenje

šta znači Duma

Na latinici: Definicija i značenje reči Duma (rus. duma) ruska narodna skupština, sabor, parlamenat; skupština staleža; muz. vrsta maloruskih narodnih pesama, koje se pevaju uz pratnju bandure, instrumenta sličnog mandolini.

Reč Duma sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (рус. дума) руска народна скупштина, сабор, парламенат; скупштина сталежа; муз. врста малоруских народних песама, које се певају уз пратњу бандуре, инструмента сличног мандолини.


Dumdum-metak puščane zrno veoma strašnog dejstva zbog toga što mu je vrh pljosnat ...
Duma ruska narodna skupština, sabor, parlamenat; skupština staleža; muz. ...
Dum , sud, presuda, osuda....
Sve reči na slovo d