Skip to main content

Dunum značenje

šta znači Dunum

Na latinici: Definicija i značenje reči Dunum (tur. doniim) komad zemlje od 1000 t2 , dulum.

Reč Dunum sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. дониим) комад земље од 1000 т2 , дулум.


Dunum komad zemlje od 1000 t2 , dulum....
Dunst l. para ; 2. kompot, ukuvano voće...
Dundar zaštitnica ; komandant zaštitnice; rezerva...
Dunalma turski narodni praznik koji se slavio sedam dana i sedam noći ....
Sve reči na slovo d